Olivy

Úvod HerbárOlivy

Extrakt z olivových listov a jeho zložka oleuropein je zodpovedný za väčšinu vlastností olivového oleja. Je najlepšie známy pre protizápalový účinok, znižovanie krvného tlaku, ale posledné štúdie ukazujú, že jeho prínos pre zdravie sa rozšíril aj mimo to. Protizápalové a antioxidačné vlastnosti ponúkajú prísľub v boji proti cukrovke, ateroskleróze, rakovine, neurodegeneratívnym ochoreniam a dokonca aj proti artritíde.


Olivovník (Olea europaea) produkuje oleuropein hojne vo svojich listoch, ako aj v samotných olivách a špeciálnej techniky spracovania teraz umožňujú extrakciu stabilnej štandardizovanej formy oleuropeinu. To znamená, že spotrebitelia môžu mať prístup k jednej z najviac prospešných zložiek olivového oleja bez nutnosti konzumácie nadmerného množstva olivového oleja.

 

Olivy a listy


Krvný tlak


Štúdie na zvieratách ukazujú, že extrakt z olivových listov lístia vedie k významným poklesom zvýšeného krvného tlaku. Extrakty majú význam ako pri prevencii, tak aj pri liečbe vysokého krvného tlaku.


Pokles krvného tlaku je sprevádzaný znížením tlaku v ľavej srdcovej komore. To má za následok zlepšenie prietoku krvi do vlastných koronárnych ciev srdca. Ďalšie štúdie na ľuďoch tiež preukázali schopnosť extraktov z olivových listov významne znížiť krvný tlak.


Osvedčené účinky extraku z olivových listov na zníženie krvného tlaku sú dostatočne silné, aby boli dôvodom na opatrnosť, ak užívate lieky na predpis pre zníženie krvného tlaku. V takom prípade je dôležité si pohovoriť so svojím lekárom pred začatím suplementácie.

 

Zdravie ciev a ateroskleróza


Zlúčeniny polyfenolov nájdené v olivových listoch preukázateľne pomáhajú dvoma spôsobmi priamo zabrániť tvorbe arteriálnych plátov (a tým znížiť riziko srdcového infarktu a mozgovej mŕtvice). Po prvé, znižujú produkciu a aktivitu radu "adhéznych molekúl". Tieto látky spôsobujú, že sa biele krvinky a krvné doštičky prichytávajú na arteriálne steny, čo vedie k tvorbe plaku. Po druhé znižujú zhlukovanie krvných doštičiek, čo znižuje riziko, že sa budú tvoriť v týchto miestach drobné zrazeniny spôsobujúce mŕtvicu alebo srdcový infarkt.

 

Diabetes - cukrovka


Diabetický (a preddiabetický) stav chronického zvýšenia hladiny krvného cukru vyvoláva značný oxidačný stres po celom tele, čo spôsobuje zápal a poškodenie tkanív, ktoré rýchlo urýchľuje starnutie. Olivovnik


Liečba diabetu má dva hlavné ciele:

 

1. zníženie hladiny glukózy v krvi na normálnu úroveň

2. obmedzenie škôd spôsobených zvýšenou hladinou cukru


Extrakt z olivových listov je sľubný v oboch týchto oblastiach. V štúdiách na zvieratách a pri základných laboratórnych testoch sa preukázalo, že extrakt z olivových listov a oleuropein znižujú hladinu cukru v krvi pomocou niekoľkých mechanizmov - spomaľujú trávenie škrobu na jednoduché cukry, spomaľujú absorpciu týchto cukrov z čreva a zvyšujú vychytávanie glukózy z krvi do tkanív.


Chránia tiež tkanivo pred poškodením oxidačným stresom, kedy sa glukóza viaže na bielkoviny v procese zvanom glykácia. Tiež zvyšuje hladinu iných prírodných antioxidačných systémov v tele.


Štúdie ukazujú, že diabetické zvieratá užívajúce extrakt z olivových listov mali významne zníženú hladinu cukru v krvi a cholesterolu.


Jedna zaujímavá štúdia ukázala, že keď boli laboratórne potkany kŕmené stravou s vysokým obsahom tuku a vysokým obsahom sacharidov, vyvinuli všetky znaky metabolického syndrómu (nadmerné brušný tuk, vysoký krvný tlak, abnormálne lipidový profil a poruchu glukózovej tolerancie), ale keď boli zvieratá kŕmené nezdravou stravou spoločne s extraktom z olivových listov, došlo k zlepšeniu prakticky vo všetkých metabolických abnormalitách, alebo v niektorých prípadoch dokonca k normalizácii.


Ľudské štúdie ukazujú, že užívanie 500 mg extraktu z olivových listov raz denne viedlo k významnému zníženiu hladiny hemoglobínu HbA1c, štandardného ukazovateľa dlhodobého vystavenia zvýšenej hladiny cukru v krvi u diabetikov. Suplementácia tiež znížila nalačno plazmatické hladiny inzulínu, dôležitého ukazovateľa, pretože chronické zvýšenie inzulínu môže prispieť k vyššiemu riziku rakoviny u diabetikov.

 

Rakovina


V roku 2005 bola uskutočnená štúdia H. K. Hamdiho a R. Castellonovej z Kalifornskej univerzity v Los Angeles zameraná na porovnanie pôsobenia oleuropeinu na mnoho ľudských nádorových bunkových línii a na normálne ľudské fibroblasty. Zistili, že oleuropein brzdil rast nádorových buniek, spôsoboval zmeny tvaru a znižoval ich pohyblivosť. Najviac citlivé na oleuropein boli bunky odvodené od leukémie a melanómu, o niečo menšiu reakciu na oleuropien vykazovali línie nádorov prsníka a hrubého čreva a najmenej na oleuropein reagovali bunky nádoru obličiek.

Ďalšie experimenty boli vykonané na laboratórnych myšiach rodu kmeňa Swiss albino, v ktorých spontánne vznikajú tumory mäkkých tkanív. 11 myší, ktoré dostávali vo vode 1% oleuropein prežívalo dlhšie než kontrolná skupina a u 10 z nich došlo ku kompletnému vstrebaniu nádoru.


V diskusii autori štúdie poukázali na nižší výskyt niektorých civilizačných chorôb v Stredomorí a svoju štúdiu uzavreli optimisticky, keď sa vyjadrili, že: „Tieto pozorovania povyšujú oleuropein na účinný protinádorový liek.“

(Biochemical and Biophysical Research Communications 334, 769–778, 2005)

 

Ochrana nervového systému


Extrakt z olivových listov pomáha chrániť mozog a centrálny nervový systém od poškodenia spôsobeným mŕtvicou, úrazom a degeneratívnymi ochoreniami súvisiacimi so starnutím obyvateľstva, ako sú Alzheimerova a Parkinsonova choroba. Je toho schopný dosiahnuť tým, že potláča zápal a znižuje škody spôsobené oxidačným stresom.

 

Artritída


Olivové listy a extrakt z nich sa už dlho používajú v Stredomorí ako ľudový prostriedok proti artritíde. Teraz vedecké dôkazy preukázali, že extrakt z olivových listov môže v skutočnosti interferovať s vývojom niekoľkých rôznych druhov artritídy, vrátane dnz, reumatoidnej artritídy, osteoartritídy atď.


Dna je spôsobená akumuláciou kryštálov kyseliny močovej (vedľajších produktov recyklácie poškodenia DNA a RNA v bunkách) v kĺboch. Oleuropein mechanizmom totožným s alopurinolom (zlatým štandardom medikamentóznej liečby DNA) zabraňuje nahromadeniu kyseliny močovej tým, že inhibuje xantínoxidázu, čo je enzým zodpovedný za konverziu DNA a RNA na močovú kyselinu.


Oleuropein tiež pomáha predchádzať a liečiť symptómy reumatoidnej artritídy. Ak sa podával pri prvých príznakoch artritídy u zvieracích modeloch, oleuropein zabránil rozvoju príznakov a tiež spôsobil výrazné zlepšenie mikroskopického vzhľadu kĺbových tkanív u postihnutých zvierat. Ak sa podával potom čo sa artritída plne vyvinula, došlo k výraznému zlepšeniu zápalových zmien kĺbov v porovnaní s kontrolnou skupinou zvierat. Oleuropein mal podobné výhody u osteoartrózy. U zvierat extrakt z olivových listov zlepšil opuchy kĺbov, mikroskopický vzhľad kĺbu a zabránil produkciu zápalových cytokínov.

 

Zhrnutie


Stredomorská strava znižuje riziko prakticky všetkých ochorení spojených so starnutím. Olivový olej je hlavnou zložkou tejto stravy. Olivové listy obsahujú vyššie množstvo oleuropeinu, polyfenolu s unikátnymi vlastnosťami zlepšujúcimi zdravie. Extrakty z olivových listov boli používané v tradičnej medicíne po stáročia k zlepšeniu ochorení súvisiacich so starnutím.


Teraz, vedecké dôkazy ukazujú, že tieto extrakty majú významný vplyv na krvný tlak a srdcové choroby, a môžu pomôcť chrániť aj pred inými s vekom súvisiacimi chronickými ochoreniami a najmä pred zápalmi. Presvedčivé dôkazy ukazujú že extrakt z olivových listov bohatý na oleuropein pomáha predchádzať mnohým základným faktorom, ktoré vedú k cukrovke, rakovine, neurodegeneratívnym ochoreniam, mŕtviciam a artritíde.


Extra panenský olivový olej a extrakt z olivových listov by sa mali považovať za dôležitú súčasť programu pre udržanie zdravia a dosiahnutie dlhovekosti.