Fucoidan

Úvod OstatnéFucoidan

Fucoidan je produktom bunkovej steny hnedej morskej riasy Laminaria Japonica. Účinky Fucoidan založené na prítomnosti enzýmov a polysacharidov, obsahuje až 8 esenciálnych sacharidov - manóza, fucóza, galaktóza, glukóza, acetylgalaktosalin, acetylglukosamin, acetylneuraminová kyselina a xylóza, ktoré pracujú na bunkovej úrovni.


Fucoidan a jeho účinky na zdravie:

  • Zviditeľňuje nádorové bunky pre "vražedné" bunky imunitného systému, bráni nádoru v tvorbe patologických zásobovacích ciev a tým bráni rastu nádoru a bráni v tvorbe metastáz.
  • S liečbou nádorových ochorení súvisí liečba imunitného systému, aktivácia celej škály prvkov bunkovej a humorálnej imunity.
  • Liečba hormonálneho (endokrinného) systému - liečba porúch štítnej žľazy, hypofýzy (poruchy rastu), stimulácia pohlavných hormónov, liečba neplodnosti a erektilných porúch.
  • Priaznivý vplyv pri liečbe črevných porúch, dysmikrobie, Crohnovej choroby, ulceróznej kolitídy a ďalších. Výrazne sa javí aj jeho antiparazitárny, protiplesňový a antikandidový účinok.
  • Cez stimuláciu kmeňových buniek pôsobí pozitívne na regeneráciu a omladenie prakticky všetkých orgánov ako sú obličky alebo pľúca. U pečene bola preukázaná liečba fibrózy pečene po hepatitíde typu B.
  • Zlepšenie prietoku krvi koronárnymi (srdcovými) tepnami. Boli preukázané pozitívne účinky Fucoidan pri liečbe infarktu myokardu a liečbe tromboflebitídy (zápalu žíl).
  • Štúdiami bola preukázaná rádioprotektívna aktivita Fucoidan, inak povedané, u onkologických pacientov s rádioterapiou Fucoidan znižuje nežiadúce vedľajšie účinky žiarenia na zdravé tkanivá.